Turaidas
muzejrezervāts


Turaidā pieredzi gūst kolēģi no Pleskavas


No kreisās: Žanna Arakčejeva, Dainis Linmeijers, Sergejs Sarčenkovs, Anna Jurkāne, Sergejs Fjodorovs, Gunta Zaķīte, Anda Skuja

No kreisās: Žanna Arakčejeva, Dainis Linmeijers, Sergejs Sarčenkovs, Anna Jurkāne, Sergejs Fjodorovs, Gunta Zaķīte, Anda Skuja

Turaidas muzejrezervātā 16. oktobrī pieredzes apmaiņā viesojās Pleskavas Valsts apvienotā vēstures, arhitektūras un mākslas muzejrezervāta pārstāvji - Sergejs Sarčenkovs, direktora vietnieks zinātniskajā un ekspozīciju darbā, Sergejs Fjodorovs, direktora vietnieks drošības jautājumos un Žanna Arakčejeva, Pleskavas kremļa informācijas centra vadītāja.

Viesi tikās ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni un vairākiem muzeja speciālistiem. Sarunas laikā Anna Jurkāne klātesošos iepazīstināja ar Turaidas muzejrezervāta izveidi, struktūru, mērķiem un darbības principiem. Viesi bija ieradušies ar mērķi izzināt kā Latvijā strādā muzejrezervāts, kā notiek pētnieciskais darbs, pieminekļu aizsardzība un restaurācija un kā tiek nodrošināta muzejrezervāta drošība.

Pēc prezentāciju noklausīšanās viesi devās iepazīties ar muzejrezervāta teritoriju, ekspozīcijām un krājumu. Pēc apmeklējuma Krievijas kolēģi ar gandarījumu novērtēja redzēto un atzīmēja vērtīgo pieredzi, kas tika iegūta vizītes laikā.

Pleskavas Valsts apvienotajā vēstures, arhitektūras un mākslas muzejrezervātā ietilpst vairāki muzeji Pleskavas pilsētā, to skaitā - Pleskavas kremlis, kā arī 5 memoriālie muzeji un muižas Pleskavas apgabalā.

 , , ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts