Turaidas
muzejrezervāts

Iesvētību apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā

Pie altāra, kur svētums mirdz; Ai, bērnība, es skūpstu tevi, tev pieder mana bērna sirds! (J. Poruks) Pavasaris dabā ir atmodas laiks, kad jaunai dzīvei plaukst pumpuri, sazaļo koku lapas, mostas kukaiņi un no siltajām zemēm atgriežas gājputni. Tāds atdzimšanas …

  Raksti par krājumu     , , ,  

Turaidā pieredzi gūst kolēģi no Pleskavas

Turaidas muzejrezervātā 16. oktobrī pieredzes apmaiņā viesojās Pleskavas Valsts apvienotā vēstures, arhitektūras un mākslas muzejrezervāta pārstāvji – Sergejs Sarčenkovs, direktora vietnieks zinātniskajā un ekspozīciju darbā, Sergejs Fjodorovs, direktora vietnieks drošības jautājumos un Žanna Arakčejeva, Pleskavas kremļa informācijas centra vadītāja. Viesi tikās …

  Aktuāli, Jaunumi     , , ,  

Turaidas muzejrezervāta krājuma jaunieguvumi 2012. gadā

Turaidas mzuzejrezervāta krājumā uz 2013. gada 1. janvāri kopā reģistrētas 84 030 vienības. 2012. gadā muzejā nonākuši 1 091 jauni krājuma priekšmeti.                                         …

  Raksti par krājumu     , , , ,  

Turaidas muzejrezervāta krājuma jaunieguvumi 2010. gadā

Turaidas muzejrezervāta krājuma komplektēšana ir saistīta ar tā teritorijā esošajiem kultūras pieminekļiem un ir orientēta uz kopēju gala rezultātu – ekspozīciju, izstādi vai kādu citu eksponēšanas formu. Papildinot ēkas un vides nesto informāciju ar mērķtiecīgi komplektētu materiālu, iespējams atklāt sava …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 3. stāsts (1959 – 1963)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. Siguldas novadpētniecības muzejam 1950. …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 4. stāsts (1964 – 1968)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. 1965. gadā muzejs atgūst …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 6. stāsts (1974 – 1978)

Uz 1974. gada 1. janvāri Siguldas novadpētniecības muzeja krājumā ir 7 689 krājuma vienības. Piecu gadu laikā ir nokomplektētas 9 724 vienības uz 1978. gada 31. decembri sasniedzot 19 377 vienības. Tātad šo piecu gadu laikā ir nokomplektēts vairāk krājuma …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 7. stāsts (1979– 1983)

1970. gadi un 80. gadu sākums padomju laikā tiek uzskatīts par attīstīta sociālisma celtniecības periodu. Tomēr neskatoties uz ārējo ideoloģisko uzslāņojumu, Siguldas novadpētniecības muzejs veic nozīmīgu kultūras mantojuma apzināšanas, pētniecības un saglabāšanas darbu. Piecu gadu laikā muzeja krājums papildinās ar …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 9. stāsts (1989 – 1993)

Piecu gadu laikā no 1989. gada līdz 1993. gadam Turaidas muzejrezervāta krājumā nokomplektētas 11 443 vienības, kopskaitā uz 1993. gada 1. janvāri sasniedzot 52 338 krājuma priekšmetus. Šajā laikā lielu daļu priekšmetu muzejs iegūst dodoties kompleksajās materiālu vākšanas ekspedīcijās pa …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 10. stāsts (1994 -1998)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. Piecu gadu laikā no …

  Raksti par krājumu     ,  
Turaidas muzejrezervāts