Turaidas
muzejrezervāts

Šobrīd Turaidas muzejrezervātā atvērtas tikai brīvdabas ekspozīcijas

Turpinoties ārkārtas situācijai valstī, līdz 2021. gada 25. janvārim Turaidas muzerezervātā atvērtas āra ekspozīcijas un lielformāta puzuru izstāde brīvdabā, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ekspozīcijas telpās šajā laikā ir slēgtas. Turaidas …

  Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi     , ,  

Apmeklētāju statistika Turaidas muzejrezervātā 2012. gadā

Apmeklētāju skaits 2012. gadā Turaidas muzejrezervātā ir ievērojami pieaudzis. Kopējais apmeklētāju skaits ir 220 744 apmeklētāji no dažādām valstīm. Valstu daudzveidība bagātīga – ārvalstu tūristu grupas ieradušās no 59 valstīm, bet individuālie apmeklētāji bijuši vairāk kā no 75 valstīm. Šogad, pateicoties …

  Aktuāli, Jaunumi     , ,  

Turaidas muzejrezervāta krājuma jaunieguvumi 2010. gadā

Turaidas muzejrezervāta krājuma komplektēšana ir saistīta ar tā teritorijā esošajiem kultūras pieminekļiem un ir orientēta uz kopēju gala rezultātu – ekspozīciju, izstādi vai kādu citu eksponēšanas formu. Papildinot ēkas un vides nesto informāciju ar mērķtiecīgi komplektētu materiālu, iespējams atklāt sava …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 3. stāsts (1959 – 1963)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. Siguldas novadpētniecības muzejam 1950. …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 4. stāsts (1964 – 1968)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. 1965. gadā muzejs atgūst …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 6. stāsts (1974 – 1978)

Uz 1974. gada 1. janvāri Siguldas novadpētniecības muzeja krājumā ir 7 689 krājuma vienības. Piecu gadu laikā ir nokomplektētas 9 724 vienības uz 1978. gada 31. decembri sasniedzot 19 377 vienības. Tātad šo piecu gadu laikā ir nokomplektēts vairāk krājuma …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 7. stāsts (1979– 1983)

1970. gadi un 80. gadu sākums padomju laikā tiek uzskatīts par attīstīta sociālisma celtniecības periodu. Tomēr neskatoties uz ārējo ideoloģisko uzslāņojumu, Siguldas novadpētniecības muzejs veic nozīmīgu kultūras mantojuma apzināšanas, pētniecības un saglabāšanas darbu. Piecu gadu laikā muzeja krājums papildinās ar …

  Raksti par krājumu     ,  

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 10. stāsts (1994 -1998)

Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam. Piecu gadu laikā no …

  Raksti par krājumu     ,  

Rakstu krājums “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”, 2009. gads

Pa somuguru pēdām Baltijas jūras krastā: 2009.gada 23. aprīļa starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2009, 87 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Cena 3.56 euro Uzrunas: Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs,TMR direktore Anna Jurkāne. Referāti: …

  Publikācijas     ,  

Jānis Graudonis “Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts”, 2008. gads

Grāmata „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” sniedz samērā pilnīgu ieskatu Jāņa Graudoņa mūžā un centienos – gan ar viņa paša atmiņu pirmpublicējumu, gan ar laikabiedru vērtējumiem, gan ar J. Graudoņa apzināto arheoloģijas pieminekļu sarakstu un darbu bibliogrāfiju. Šī grāmata …

  Publikācijas     ,  

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata, 2007. gads

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata – Rīga, 2007.- 167.lpp. Izdevums tapis kā notikumu apskats, kurā aplūkota novada un tā trīs vēsturisko centru – Turaidas, Siguldas un Krimuldas – vēsture no 11.gadsimta līdz mūsu dienām. Desmit nodaļās hronoloģiski sakārtoti Siguldas …

  Publikācijas     , ,  

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts “Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”, 2007. gads

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts „Turaidas pils arhitektūra 13.-17.gadsimts” – Latvijas vēstures institūts apgāds, Rīga, 2007.- 163 lpp Grāmata ir stāsts par vienas no trim Siguldas viduslaiku pilīm – Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un …

  Publikācijas     , ,  

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts, 2006. gads

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts – foto: A.Linarts, 2006.

  Publikācijas     , , ,  

Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads

Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš. Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas …

  Publikācijas     , , ,  

Jānis Graudonis “Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte”, “Turaidas pils II /Atradumi”, 2003. gads

Jānis Graudonis Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte – Rīga, Jāņa sēta, 2003, 195 lpp., 1pielikums – „Izraksts no Turaidas pils 1582. un 1590. gada revīzijas protokola”-139 att.. 2.pielikums – „Turaidas pils senos plānos un attēlos” – 4 att., 3.pielikums- „Turaidas …

  Publikācijas     , , ,  

Aivars Bērziņš “Turaida, Krimulda, Sigulda”, 2002. gads

Aivars Bērziņš. Turaida, Krimulda, Sigulda / kultūrvēstures izdevums -foto albūms – veidots sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu, 2002, 95 lpp., latv., angļu, krievu un vācu val.

  Publikācijas     , , , , ,  

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts “Turaidas baznīca 1750. – 2000.”

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts Turaidas baznīca 1750.-2000. / Turaidas baznīcas būvvēsture un kristīgās misijas sākums Turaidā – Turaidas muzejrezervāts, Mantojums, 2001, 64 lpp.: ilustratīvs pielikums, 2 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu un vācu valodā.

  Publikācijas     , ,  

Leģenda par Turaidas Rozi, 2001. gads

Leģenda par Turaidas Rozi / informatīvs buklets – Turaidas muzejrezevātas, 2001, 14 lpp., 10 att., latv, vācu, angļu valodā.

  Publikācijas     , , ,  

Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas, 1999. gads

Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas: 1998.gada 29.augusta konferences materiāli – Turaidas muzejrezervāts, NORDIK, 1999, 42 lpp.: ilustratīvs pielikums 5 lapas, latv val, kopsavilkums angļu valodā. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Siguldas domes priekšsēdētājs T.Puķītis, Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas priekšnieks …

  Publikācijas     , ,  

Jānis Graudonis “Turaida un lībiešu pils”, 1998. gads

Jānis Graudonis. Turaida un lībiešu pils – Turaidas muzejrezervāts, Jāņa sēta, 1998, 15 lpp.,11 att., latv. val., kopsavilkums angļu valodā

  Publikācijas     , , , ,  
Turaidas muzejrezervāts