istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts


Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads


Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš.

Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas kristianizācija un krusta kari”, • Andris Priede, Dr.hist.Eccl. Romas katoļu baznīcas Rīgas Metropolijas garīgais seminārs, „ Rīgas arhibīskapijas izveidošanās Eiropas baznīcas valstu kopainā”, • Ojārs Spārītis, prof., Dr. Habil.art. Latvijas Mākslas akadēmija, Mundus simbolicus-starp debesīm un cilvēkiem. Eseja par simbolu nozīmi, • Guntis Zemītis, LU Latvijas Vēstures institūts, Arheoloģiskās un rakstīto avotu liecības par pagānismu un kristietību Turaidas apkārtnē 12.gadsimtā, • Gunta Vītola, Mag. Art. Turaidas muzejrezervāts; Turaidas pilī atrastās liecības par svētceļojumiem, • Elita Grosmane, Dr.hist.art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, „Sakrālā arhitektūra 13.gadsimta Latvijā: ietekmes un izstrāvojumi”, • Indra Čekstere, GNP vecākā eksperte kultūrvides jautājumos, „Ieskats Krimuldas baznīcas un draudzes vēsturē”.

Tirdzniecībā grāmata vairs nav pieejama, bet ir atrodama bibliotekās.

 , , ,        Publikācijas