istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

Rakstu krājums “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”, 2009. gads

Pa somuguru pēdām Baltijas jūras krastā: 2009.gada 23. aprīļa starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2009, 87 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Cena 3.56 euro Uzrunas: Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs,TMR direktore Anna Jurkāne. Referāti: …

  Publikācijas     ,  

Jānis Graudonis “Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts”, 2008. gads

Grāmata „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” sniedz samērā pilnīgu ieskatu Jāņa Graudoņa mūžā un centienos – gan ar viņa paša atmiņu pirmpublicējumu, gan ar laikabiedru vērtējumiem, gan ar J. Graudoņa apzināto arheoloģijas pieminekļu sarakstu un darbu bibliogrāfiju. Šī grāmata …

  Publikācijas     ,  

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata, 2007. gads

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata – Rīga, 2007.- 167.lpp. Izdevums tapis kā notikumu apskats, kurā aplūkota novada un tā trīs vēsturisko centru – Turaidas, Siguldas un Krimuldas – vēsture no 11.gadsimta līdz mūsu dienām. Desmit nodaļās hronoloģiski sakārtoti Siguldas …

  Publikācijas     , ,  

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts “Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”, 2007. gads

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts „Turaidas pils arhitektūra 13.-17.gadsimts” – Latvijas vēstures institūts apgāds, Rīga, 2007.- 163 lpp Grāmata ir stāsts par vienas no trim Siguldas viduslaiku pilīm – Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un …

  Publikācijas     , ,  

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts, 2006. gads

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts – foto: A.Linarts, 2006.

  Publikācijas     , , ,  

Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads

Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš. Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas …

  Publikācijas     , , ,  

Jānis Graudonis “Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte”, “Turaidas pils II /Atradumi”, 2003. gads

Jānis Graudonis Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte – Rīga, Jāņa sēta, 2003, 195 lpp., 1pielikums – „Izraksts no Turaidas pils 1582. un 1590. gada revīzijas protokola”-139 att.. 2.pielikums – „Turaidas pils senos plānos un attēlos” – 4 att., 3.pielikums- „Turaidas …

  Publikācijas     , , ,  

Aivars Bērziņš “Turaida, Krimulda, Sigulda”, 2002. gads

Aivars Bērziņš. Turaida, Krimulda, Sigulda / kultūrvēstures izdevums -foto albūms – veidots sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu, 2002, 95 lpp., latv., angļu, krievu un vācu val.

  Publikācijas     , , , , ,  

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts “Turaidas baznīca 1750. – 2000.”

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts Turaidas baznīca 1750.-2000. / Turaidas baznīcas būvvēsture un kristīgās misijas sākums Turaidā – Turaidas muzejrezervāts, Mantojums, 2001, 64 lpp.: ilustratīvs pielikums, 2 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu un vācu valodā.

  Publikācijas     , ,