Turaidas
muzejrezervāts

Rakstu krājums “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”, 2009. gads

Pa somuguru pēdām Baltijas jūras krastā: 2009.gada 23. aprīļa starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, izdevniecība ZINĀTNE, 2009, 87 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Cena 3.56 euro Uzrunas: Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs,TMR direktore Anna Jurkāne. Referāti: …

  Publikācijas     ,  

Jānis Graudonis “Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts”, 2008. gads

Grāmata „Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts” sniedz samērā pilnīgu ieskatu Jāņa Graudoņa mūžā un centienos – gan ar viņa paša atmiņu pirmpublicējumu, gan ar laikabiedru vērtējumiem, gan ar J. Graudoņa apzināto arheoloģijas pieminekļu sarakstu un darbu bibliogrāfiju. Šī grāmata …

  Publikācijas     ,  

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata, 2007. gads

Turaidas muzejrezervāts. Siguldas novada gadsimtu grāmata – Rīga, 2007.- 167.lpp. Izdevums tapis kā notikumu apskats, kurā aplūkota novada un tā trīs vēsturisko centru – Turaidas, Siguldas un Krimuldas – vēsture no 11.gadsimta līdz mūsu dienām. Desmit nodaļās hronoloģiski sakārtoti Siguldas …

  Publikācijas     , ,  

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts “Turaidas pils arhitektūra 13. – 17. gadsimts”, 2007. gads

Gunārs Jansons, Turaidas muzejrezervāts „Turaidas pils arhitektūra 13.-17.gadsimts” – Latvijas vēstures institūts apgāds, Rīga, 2007.- 163 lpp Grāmata ir stāsts par vienas no trim Siguldas viduslaiku pilīm – Turaidas pils vēsturi, būvniecību, pils attīstību daudzu gadsimtu garumā, tās izpēti un …

  Publikācijas     , ,  

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts, 2006. gads

Turaidas muzejrezervāts: 12 atklātņu komplekts – foto: A.Linarts, 2006.

  Publikācijas     , , ,  

Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads

Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš. Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas …

  Publikācijas     , , ,  

Jānis Graudonis “Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte”, “Turaidas pils II /Atradumi”, 2003. gads

Jānis Graudonis Turaidas pils I /Arheoloģiskā izpēte – Rīga, Jāņa sēta, 2003, 195 lpp., 1pielikums – „Izraksts no Turaidas pils 1582. un 1590. gada revīzijas protokola”-139 att.. 2.pielikums – „Turaidas pils senos plānos un attēlos” – 4 att., 3.pielikums- „Turaidas …

  Publikācijas     , , ,  

Aivars Bērziņš “Turaida, Krimulda, Sigulda”, 2002. gads

Aivars Bērziņš. Turaida, Krimulda, Sigulda / kultūrvēstures izdevums -foto albūms – veidots sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu, 2002, 95 lpp., latv., angļu, krievu un vācu val.

  Publikācijas     , , , , ,  

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts “Turaidas baznīca 1750. – 2000.”

Līga Kreišmane, foto: Alberts Linarts Turaidas baznīca 1750.-2000. / Turaidas baznīcas būvvēsture un kristīgās misijas sākums Turaidā – Turaidas muzejrezervāts, Mantojums, 2001, 64 lpp.: ilustratīvs pielikums, 2 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu un vācu valodā.

  Publikācijas     , ,  
Turaidas muzejrezervāts