Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta apmeklētāji

Apmeklētāju statistika Turaidas muzejrezervātā 2012. gadā


Apmeklētāju skaits 2012. gadā Turaidas muzejrezervātā ir ievērojami pieaudzis. Kopējais apmeklētāju skaits ir 220 744 apmeklētāji no dažādām valstīm. Valstu daudzveidība bagātīga - ārvalstu tūristu grupas ieradušās no 59 valstīm, bet individuālie apmeklētāji bijuši vairāk kā no 75 valstīm.

Šogad, pateicoties muzejrezervāta ciešajai sadarbībai ar vairāk kā 85 tūrisma firmām no Latvijas un citām valstīm un sadarbībai ar Siguldas pašvaldības aģentūru „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”, popularizējot muzejrezervāta piedāvājumu arī tūrisma gadatirgos un izstādēs ārvalstīs, ievērojami pieaudzis tūristu skaits grupās no Krievijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Beļģijas, Turcijas un Ķīnas. Apkopojot statistiku, TOP 10 veido sekojošas valstis: pirmajā vietā, kā katru gadu, līdere ir Vācija – 15 803 apmeklētāji, tad seko Krievija – 9 099, Spānija – 5 183, Francija – 5 061, Itālija – 4 016, Lietuva – 3 518, Igaunija – 2 441, ASV – 2 388, Beļģija – 1 822 un Japāna -1 198 apmeklētāji grupās.

Pateicoties jaunu sadarbības līgumu noslēgšanai, salīdzinot ar 2011. gadu Krievijas tūristu skaits ir dubultojies, un pieaudzis arī muzeja speciālistu novadīto ekskursiju skaits. Pavisam novadītas 448 ekskursijas latviešu, angļu, krievu un vācu valodās, no kurām 339 ekskursijas novadītas svešvalodās.

Aizvadītajā gadā noslēgti 9 jauni sadarbības līgumi ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma aģentūrām, kuras piesaista tūristus no dažādām pasaules valstīm, līdz ar to sasniedzot jau 90 sadarbības līgumu kopējo skaitu.

2012. gadā sadarbībā ar Latvijas Valsts Tūrisma Aģentūru (TAVA) un Siguldas novada Informācijas centru novadītas ekskursijas un sniegta informācija 14 žurnālistu grupām no Itālijas, Ķīnas, Krievijas, Japānas, Ukrainas, Vācijas, Baltkrievijas, Austrijas un Somijas. Sadarbībā ar tūrisma firmām Turaidas muzejrezervātu apmeklējušas 18 tūroperatoru grupas no Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, ASV, Brazīlijas, Austrijas, Francijas, Krievijas, Igaunijas, Honkongas, Austrālijas, Japānas un Izraēlas.

Ilga Korkliša

Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas galvenā speciāliste

 , ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts