Turaidas
muzejrezervāts


1. augusts – Svētku “Turaidas pils 800gadu mozaīka” Pateicības pasākums sabiedrībai


SVĒTKI “TURAIDAS PILS 800GADU MOZAĪKA”

1.augusts plkst. 19.00 – 22.00

PATEICĪBAS PASĀKUMS SABIEDRĪBAI

Historia magistra vitaeVēsture ir dzīves skolotāja

 

Izstādes Turaidas pils pagalmā, Galvenajā un ziemeļu tornī

  • „Turaidas pils vēsture Turaidas arheoloģiskās ekspedīcijas (1976 – 2000) zīmējumos”,
  • „Māls – visa pirmsākums un pamats” ,
  •  „Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19.gadsimta mākslinieku skatījumā,”
  • Skolotājs un arheologs Jānis Graudonis. 1913 – 2005” (ziemeļu tornī)

19.00 – Svētku atklāšana

  • Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes uzruna
  • Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīta Zbigņeva Stankeviča vēstījums „Garīgās vērtības mūsdienu sabiedrībā”

 19.30 – 20.00 Rīgas kamerkora „Amadeus” garīgās mūzikas koncerts

 20.00 – 20.30 Grāmatas „Turaida 13.-16.gadsimta dokumentos” atvēršana

Piedalās: TMR direktore Anna Jurkāne, Latvijas Kultūras ministrijas pārstāvis,  Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas daļas vadītājas vietnieks Kārlis Zvirgzdiņš, grāmatas sastādītāja TMR Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja Vija Stikāne un aktieris Juris Strenga

20.30 – 21.00 Pastāvīgās ekspozīcijas „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” atklāšana Turaidas pils lielā pusapaļā torņa 5. stāvā

Tautasdziesmu parkā
21.00 – 22.00 Grupas „Auļi” koncerts
22.00 Svētku uguņošana

Ieeja Turaidas muzejrezervātā  Pateicības pasākumā no 19.00 līdz 22.00 bez maksas.

    Aktuāli, Pasākumi, Turaidas pilij 800