Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība piedalās projektā ”Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”


Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība atsaukusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumam, kas organizēts sadarbībā ar Latvijas Nacionālā bibliotēku pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem un starpinstitucionālo ainavu ekspertu padomi, veidot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kas būs kopīgi radīta dāvana Latvijai 100gadē.

Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības dalībnieki elektroniski pieteikuši ainavu “Turaidas vēsturiskais centrs Gaujas senielejas krastā”.

Ainavu dārgumus var pieteikt jebkura fiziska persona vai fizisku personu grupa (ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, darba kolēģi, NVO dalībnieku grupa u.tml.) līdz 15. jūlijam, aizpildot ainavu dārguma pieteikuma veidlapu tīmekļa vietnē vai papīra formātā tuvākajā bibliotēkā, to ieskenējot un nosūtot uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Katrs pieteicējs drīkst pieteikt vairākus ainavu dārgumus, par katru no tiem aizpildot atsevišķu pieteikuma veidlapu. Pieteiktās ainavas tiks izvērtētas un tiks sastādīts katra reģiona ainavu dārgumu balsošanas saraksts, kurš tiks nodotai sabiedrībai balsošanai. Apvienojot Ekspertu padomes un sabiedrības balsis, tiks izvēlētas 10 vērtīgākās Pierīgas reģiona ainavas, kuras tiks iekļautas elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē. Noslēdzot šo aktivitāti, tiks izveidota izstāde, kurā būs iespējams apskatīt Latvijas ainavu dārgumus, kā arī piedalīties diskusijā par reģiona vērtībām un attīstību.

    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100  

Turaidas muzejrezervāts