Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā remontstrādnieku Pieminekļu nodaļā


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā
remontstrādnieku Pieminekļu nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, to uzbūvi un režīmu regulēšanas iespējas, plānot materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai
 • Veikt sīkus elektroinstalācijas remontus visās muzejrezervāta ēkās
 • Regulāri pārbaudīt ekspozīciju zāles un novērst saimnieciska rakstura bojājumus un nepilnības
 • Regulāri veikt profilaktiskos remontus un santehnikas apkopes visos sanitārtehniskajos punktos, pārbaudīt sūkņu tehnisko stāvokli
 • Sniegt tehnisko atbalstu ekspozīciju/izstāžu iekārtošanā un uzturēšanā, muzejpedagoģisko programmu un muzejrezervāta rīkoto aktivitāšu sagatavošanas un nodrošināšanas procesā
 • Veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti, sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanas projektēšanai, nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā
 • Pārbaudīt un uzturēt kārtībā vienkāršus darba rīkus un saimniecības preces/elektriskie ūdens sildītāji, mitruma nosūcēji un mitruma mērītāji, ugunsdzēšamie aparāti

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā speciālā izglītība
 • Pieredze līdzvērtīgu pienākumu veikšanā, vēlama darba pieredze elektriķa vai santehniķa darbā
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Spēja būt atbildīgam un patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros

Piedāvājam: 

 • Veikt atbildīgu darbu saimnieciskajās jomā
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas
 • Sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Amatam noteikts:

▪      Summētais darba laiks, uz nenoteiktu laiku

▪      13.saime  ” Fiziskais un kvalificētais darbs”, IV līmenis un 5. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 660 līdz 760 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 9.septembrim.
Pieteikuma vēstuli un CV, lūdzam nosūtīt Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim –Turaidas muzejrezervātam Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 vai elektroniski uz e-pastu: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv ar norādi „Pieteikums uz remontstrādnieka amatu”. Papildus informācija: tālr. 67971402.

        Aktuāli, Jaunumi