Turaidas
muzejrezervāts

Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi Turaidas baznīckalnā


Šogad jūlijā turpinājās arheoloģiskie izrakumi Turaidas baznīckalnā – viduslaiku kapsētā. Izrakumu mērķis bija noteikt kapsētas seno robežu, lai nākotnē varētu atjaunot kapsētas kādreiz aptverošo sētu tās sākotnējā vietā. Izrakumos piedalījās Siguldas novada domes un Turaidas muzejrezervāta finansētie Siguldas un Krimuldas novada jaunieši – Niklāvs Kadiķis, Rolands Bulderis, Mārcis Kļaviņš, Mārtiņš Smilga, Valts Ziemelis, Madara Evelīna Tilnere,  Dāvis Dalders.

Darbu gaitā tika atrasti kapsētas Ziemeļaustrumu pusē ieraktie 3 apbedījumi, kas arī liecināja kapsētas teritorijas galējo robežu austrumu virzienā, tālāk apbedījumi vairs netika atrasti. Izrakumu gaitā bez vairākām naglām un citiem maznozīmīgiem atradumiem sajauktajās zemēs tika iegūtas arī četras monētas – Zviedrijas karaļa Johanna III (16.gadsimta beigas) un Kārļa XI laikā (17. gadsimta beigas) kalti šiliņi.

Nākamgad darbus plānots turpināt, lai noskaidrotu, cik tālu senā viduslaiku kapsēta izvietota Ziemeļu virzienā.

Egīls Jemeļjanovs
Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheologs

    Aktuāli, Jaunumi