Turaidas
muzejrezervāts

Attēls1

E-grāmata “Ekspozīcijas “Turaidas muzejrezervāta laikā un telpā” ceļvedis”


Turaidas muzejrezervāts piedāvā savā mājaslapas sadaļā PUBLIKĀCIJAS/ E-Grāmatas iepazīties ar jaunāko muzejrezervāta izdevumu “Ekspozīcijas “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” ceļvedis”, kas tika izdots 2019. gada nogalē. Izdevuma autore Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, mākslinieks Nauris Dainis. Ar e-grāmatu var iepazīties ŠEIT.

Ceļvedis būs kā palīgs ikvienam, kurš apmeklēs Turaidas pagasta magazīnā iekārtoto ekspozīciju “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”. Tā kalpos arī kā rokasgrāmata ikvienam, kurš vēlas izprast mantojuma saglabāšanas nozīmi un muzejrezervāta lomu tajā.

Ceļveža un ekspozīcijas autore muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne: “Ekspozīcija vēsta par Turaidas muzejrezervātu, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Latvijā. Tas izveidots, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturiskā centra kultūras pieminekļu kompleksu, kas izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli ar sevišķi vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību kā Latvijas Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļu.

Ekspozīcijas mērķis ir sniegt sabiedrībai iespēju iepazīt Turaidas muzejrezervātu kā institūciju, parādot tās darbības jēgu un būtību dabas un kultūras mantojuma jomā, kā arī akcentēt muzejrezervāta darbības daudzveidību.”

Nodrošinot informācijas pieejamību plašākam lasītāju lokam, šobrīd tiek gatavots ceļveža izdevums angļu valodā. Turaidas pagasta magazīnā iekārtotā ekspozīcija apskatāma gida pavadībā, piesakot apmeklējumu vismaz trīs dienas iepriekš pa tālruni +371 67971402 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

celvedis

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi