Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne saņems Ministru kabineta Atzinības rakstu


IMG_7847Otrdien, 3. novembrī, valdība atbalstīja Ministru kabineta balvas piešķiršanu māksliniekam un dizaineram Valdim Celmam un Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniegšanu 7 izcilām personībām par nozīmīgiem veikumiem Latvijas kultūras nozarēs.

Ministru kabineta Atzinības raksts tiks pasniegts:

  • Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – direktorei Annai Jurkānei par ieguldījumu Turaidas muzejrezervāta attīstībā;
  • folkloristei, sabiedriskajai darbiniecei un lībiešu kultūras pārstāvei Helmī Staltei par ieguldījumu latviešu un lībiešu kultūras saglabāšanā un attīstībā Latvijā un Atmodas procesu stiprināšanā;
  • dzejniecei un tulkotājai Veltai Sniķerei par ieguldījumu Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā un iedzīvināšanā latviešu trimdas sabiedrībā un izcilu sniegumu Latvijas literatūrā;
  • žurnāla "Latvijas Architektūra" redakcijai par ieguldījumu Latvijas laikmetīgās arhitektūras un dizaina, arhitektūras mantojuma vērtību apzināšanā, popularizēšanā, kā arī arhitektūras procesu atspoguļošanā un analīzē;
  • dzejniecei, dramaturģei un publicistei Annai Rancānei par ieguldījumu Latgales kultūras un latgaliešu valodas attīstībā;
  • vijoļspēles pedagogam Romanam Šnē par ieguldījumu Latvijas talantu profesionālās izaugsmes veicināšanā;
  • mākslas zinātņu doktorei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ārlietu darba prorektorei, emeritētai profesorei Maijai Sīpolai par nopelniem Latvijas mūzikas izglītības starptautiskās atpazīstamības veicināšanā.

Turaidas muzejrezervāta kolektīvs sirsnīgi sveic savu direktori Annu Jurkāni ar nozīmīgo valdības novērtējumu un ir gatavs kopīgi īstenot aizvien jaunas idejas Turaidas muzejrezervāta ilglaicīgā attīstībā.

Turaidas muzejrezervāts ir īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis ar vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību, kā arī unikāls Eiropas nozīmes kultūras piemineklis un tūrisma objekts. Tā izveidē, uzturēšanā un attīstībā vairāk nekā 45 savus darba gadus veltījusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekle, muzejrezervāta  direktore Anna Jurkāne.

Gadu gaitā ar neatlaidīgu darbu Turaidas vēsturiskais centrs, kas ietilpst Turaidas muzejrezervātā, kļuvis par Eiropas nozīmes kultūras pieminekli un pasaules mēroga tūrisma objektu, kuru apmeklē tūristi no vairāk nekā 80 pasaules valstīm. Turaidas muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības caur tūkstošgadē uzkrāto Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu. Gadu gaitā īstenoti daudzi sadarbības projekti, saņemtas daudzas balvas un pateicības. Kā piemēru var minēt - 2016. gadā saņemta Kultūras ministrijas “Izcilības balva kultūrā”. Turaidas muzejrezervāts Eiropas mērogā novērtēts arī profesionālajā darbībā. 1996. gadā Turaidas muzejrezervāts Eiropas muzeju Gada balvas konkursā kā pirmais muzejs no Latvijas apbalvots ar īpašu atzinības diplomu par sasniegumiem un Eiropas muzeju Gada balvas laureāta nozīmi, ko saņēma 10 labākie muzeji.  2013. gadā Annai Jurkānei tiek pasniegta EZMA (Eiropas zinātņu un mākslas akadēmija) Lielā Fēliksa balva par unikāla Eiropas nozīmes kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta izveidošanu un attīstību par pasaules mēroga tūrisma objektu un izciliem nopelniem Latvijas vēstures izpētē un muzeoloģijas attīstīšanā. 2016. gadā Turaidas muzejrezervāts saņem galveno balvu Eiropas Kultūras tūrisma tīkla konkursā „Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016” par ilggadēju, neatlaidīgu un sistemātisku darbu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, pētniecībā un popularizēšanā.

Izpratne par mantojuma saglabāšanas nepieciešamību, ideju radīšana un stratēģiska to īstenošana, neatlaidība un mērķtiecība vienmēr ir virzījušas Annu Jurkāni sasniegt nozīmīgus mērķus. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir Turaidas muzejrezervāta kā jauna tipa kultūras iestādes izveide. Tas bija sarežģīts darbs daudzu gadu garumā, kas vainagojās ar panākumiem 1988. gada 4. novembrī ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr. 361 „Par Turaidas muzejrezervāta izveidošanu” uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes. Latvijā tas ir pirmais un vēl joprojām vienīgais muzejrezervāts, kuram 1994. gadā piešķirts arī īpaši aizsargājama kultūras pieminekļa statuss.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts