Turaidas
muzejrezervāts

Nozīmīgs dāvinājums Turaidas muzejrezervātam


Projekta „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā” ietvaros Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu veido ekspozīciju par rakstnieku Anšlavu Eglīti, kuru plānots izvietot Inciema rekonstruētā ūdenstorņa telpās nākošajā gadā. Veicot Eglīšu dzimtas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, Turaidas muzejrezervāts turpina jau agrākajos gados uzsākto sadarbību ar  rakstnieka Anšlava Eglīša brāļa Vidvuda Eglīša atraitni Ingrīdu Frickausu.

Šovasar Frickausas kundze muzejam dāvinājusi bagātīgu šīs talantīgās dzimtas mantojuma daļu – 30 grāmatas, 19 dokumentus, 3 gleznas, 4 skiču albumus, 10 grafikas darbus un 3 fotogrāfijas – kopā 69 priekšmetus.

TMR 28887 TMR 28890Novada vēstures pētniecībā īpašu interesi izraisa divi dokumenti. Īpašuma Inciema muižas centra jaunsaimniecības Nr. 1 nodošanas un pieņemšanas akts sastādīts 1922. gada 25. aprīlī, ar kuru saimniecība piešķirta Viktoram Eglītim, un, kurā sīki raksturoti ēku būtiskie trūkumi un samērā sliktais stāvoklis. Šajā saimniecībā Anšlavs Eglītis pavadījis savus pusaudža un jaunības gadus, un iespaidi par tur pavadīto laiku aprakstīti viņa romānā “Pansija pilī”. Otrs dokuments ir vācu okupācijas laikā noslēgtais nomas  līgums, kurā Viktors Eglītis uz vienu gadu daļu īpašuma   – 13,56 ha, kuros ietilpst sakņu dārzs, aramzeme, pļavas un daļa pagalma, nodod nomnieka Baltazara Veinberga lietošanā.

TMR 28929. Pret vēju. 1945.g. akvarelis (1)Dāvinājumā iegūti arī mākslinieces Hildas Vīkas darinātie rakstnieka Viktora Eglīša portreti, kas tapuši Latvijai un pašai māksliniecei traģiskā dzīves laikposmā pēc dzīvesbiedra Viktora Eglīša apcietināšanas 1944. gadā. Sāpes māksliniece izteikusi ar sev vien piemītošo skatījumu caur kompozīciju, raksturojošiem priekšmetiem, to formām, krāsām, kas izteic traģismu, vientulību un bezcerību. Interesanti ir arī Anšlava Eglīša skolas laiku zīmējumi un skices, gatavojoties iestājpārbaudījumiem mākslas akadēmijā. Pāršķirstot mapīti ar tās saturu, daudzkārt sastopamas nelielas pastmarkas lieluma klusās dabas skicītes, cilvēku figūras dažādās kustībās, atsevišķu ievērojamu mākslinieku gleznu kopijas. Grafikas lapas savukārt tapušas Otrā pasaules kara laikā vācu Rīgā. Tie ir skati pār Vecrīgas namu jumtiem, pilsētas ainava ar Doma baznīcu, nodegusī Pēterbaznīca, kā arī Melgalvju nama drupas.

Visi jauniegūtie materiāli papildina Turaidas muzejrezervāta krājuma kolekcijas un daži no tiem jau tiek eksponēti izstādē “Agrārajai  reformai Latvijā – 100”.

Līga Kreišmane Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts