Turaidas
muzejrezervāts

VAKANCES – Kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanas projektu vadītājs/-a un lietvedis/-e


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts izsludina divas vakances:  Kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanas projektu vadītāja/ - as  amata vakance Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts (TMR), reģ.nr. 90000012776, aicina darbā Kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanas projektu vadītāju (prof. klasifikatora kods 2642 01) pilnā darba slodzē uz nenoteiktu laiku. Galvenie amata pienākumi:
 • Veikt Turaidas muzejrezervāta kultūrainavas vēsturiskās attīstības izpēti.
 • Izstrādāt TMR kultūrainavas saglabāšanas un attīstības vadlīnijas, ievērojot TMR kultūrainavas saglabāšanas pamatprincipus.
 • Nodrošināt kultūrainavas un publiskās ārtelpas plānojumu un telpisko struktūru, labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālo un telpisko risinājumu (t.sk. darba zīmējumus, apstādījuma plānus, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, u.c) izstrādi un ieviešanu.
 • Izstrādāt ar kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanu saistītus projektu pieteikumus finansējuma piesaistei, vadīt to īstenošanas procesus sadarbojoties ar citām projekta realizēšanai iesaistītajām institūcijām – VAS Valsts Nekustamie īpašumi, LR Kultūras ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde u.c).
 • Vadīt un īstenot ar kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanu saistītus projektus, kas atbilstu dabas un pieminekļu aizsardzības, būvniecības un citām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 Prasības:
 • Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vides zinātnē, vides inženierijā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnēs.
 • Pieredze kultūrvēsturisku vides projektu realizēšanā vai ainavu arhitekta darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Izpratne un ieinteresētība par Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma veidošanos, kā arī par tā saglabāšanas nozīmi;
 • Ainavu veidošanas inženiertehnisko risinājumu vispārējo principu pārzināšana;
 • Spēja plānot un vadīt darbu izpildi saskaņā ar projektu ieviešanas laika grafiku;
 • Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas rakstu valodas prasmes;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Labas publiskās uzstāšanās un komunikācijas prasmes;
 • Datorprasmes (tehniskā grafika, Microsoft Officelietojumprogrammas c.), prasme darboties ar tiešsaistes rīkiem (Team, Zoom u.c.)
Piedāvājam:
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku vienā no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas institūcijām;
 • Stabilu darba atalgojumu no 1076 līdz 1350 EUR (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • Draudzīgu, profesionālu darba kolektīvu un iedvesmojošu darba vidi;
 • Darba vieta: Siguldā, Turaidas ielā 10.
 Iesniedzamie dokumenti:
 • Pieteikums / motivācijas vēstule;
 • Pretendenta dzīves apraksts (CV);
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Kopā ar iesniedzamajiem dokumentiem pretendentiem jāiesūta TMR esošās kultūrainavas novērtējums un priekšlikumus tās turpmākai attīstībai un aizsardzībai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas).

Pretendentiem lūdzam pieteikties  līdz  2022. gada 5. augustam, iesniedzamos dokumentos sūtot personāla vadītājai uz e-pasta adresei: arisa.pastuhova@turaida-muzejs.lv ar norādi “Konkurss uz kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanas projektu vadītāja amatu”.

Papildus informāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar TMR direktora vietnieku pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Daini Linmeijeru, tālrunis: 27801028 e-pasts: dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

Lietveža/ lietvedes amata vakance Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts (TMR), reģ.nr. 90000012776, aicina darbā  lietvedi (prof. klasifikatora kods 3341 04) pilnā darba slodzē uz nenoteiktu laiku. Galvenie darba pienākumi:
 • nodrošināt informācijas un dokumentu apriti
 • veikt pienākumus, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu un ievadīšanu elektroniskajā sistēmā, dokumentu izpildes termiņu kontroli, ievērojot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības
 • sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā
 • veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu, uzraudzīt pieņemto lēmumu izpildi
 • pieņemt telefona zvanus un nodrošināt savas kompetences ietvaros atbilžu sniegšanu uz zvanītāju jautājumiem.
Prasības kandidātam:
 • profesionālā vidējā izglītība vai pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada darba pieredze lietveža darbā (darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • zināšanas dokumentu pārvaldības jomā;
 • ļoti labas latviešu valodas un pareizrakstības zināšanas;
 • prasme sazināties vismaz vienā svešvalodā;
 • pārzināt lietišķo etiķeti;
 • prasme pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemties atbildību par tiem;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja radoši un elastīgi strādāt komandā
 • prasmes darbā ar Microsoft Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un biroja tehniku pieredzējuša lietotāja līmenī
Piedāvājam:
 • iegūt lielisku darba pieredzi
 • stabilu atalgojumu. Bruto mēnešalga no 705 līdz 870 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas ir būtiska iestādes funkciju izpildei)
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi
Pretendentiem lūdzam līdz 2022. gada 28. jūlijam plkst. 15.00. iesniegt Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī-Turaidas muzejrezervātā, Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā vai nosūtot uz e-pastu: arisa.pastuhova@turaida-muzejs.lv ar norādi “Lietveža amata pretendentu konkursam” motivētu pieteikumu, profesionālo aprakstu (CV). Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67971402, 20202297 Vairāk par iestādi: www.turaida-muzejs.lv

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts informē, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu.   Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs, tālrunis 29243773, e-pasts: jurijs.visnakovs@idagentura.lv

Pēc pretendentu atlases konkursa beigām - personas dati tiks dzēsti.  
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts