Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts piedalās Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projektā “Dārza pērles ikvienam”


Turpinot iesāktos darbus Turaidas vēsturiskā centra kultūrvides atjaunošanā, Turaidas muzejrezervāts piedalās Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projektā “Dārza pērles ikvienam”. Šī projekta ietvaros Mežaparka teritorijā tiks izveidota brīvdabas ekspozīcija, kas vēstīs par tajā esošajām dabas vērtībām un to nozīmi kopējā ekosistēmā. Ekspozīcijas izveides laikā paredzēta sadarbība ar dažādām mērķauditorijām, lai labāk realizētu vienu no projekta pamatnosacījumiem – pieejamības nodrošināšanu apmeklētāju grupām ar īpašām vajadzībām. Viena no plānotajām mērķgrupām ir ģimenes ar bērniem.

Turaidas muzejrezervāta Mežaparka teritorija ir daļa no agrākās Turaidas muižas teritorijas, kurā atradās dīķi, kas tika izmantoti zivju audzēšanā. Iepriekšējos gados Turaidas muzejrezervāts ir veicis lielu darbu teritorijas sakopšanā, dīķu un meniķu atjaunošanā, celiņu izveidē. Atsevišķi darbi tika veikti arī pirmā projekta “Dārza pērles” ietvaros.  

Informācija par projektu “Dārza pērles ikvienam”:

Projekta nosaukums:“Garden Pearls for all” (tulk. “Dārza Pērles ikvienam”)

Projekta akronīms:“Garden Pearls II” (tulk. “Dārza Pērles II”)

Projekta Nr.EE-LV00038

Programma, prioritāte:Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027. gadam, 4. prioritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.

Projekta mērķis:dažādot un uzlabot dārzu tūrisma piedāvājumu, veicinot ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2023.- 30.09.2026.

Projekta vadošais partneris: Vidzemes tūrisma asociācija, https://www.vidzeme.com/lv/.

Projekta partneri:

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam, atbalstu. Projekta budžets - 1 155 991.00 EUR (t.sk. 80%  jeb 994 792.80 EUR Programmas ERAF finansējums un 20% jeb 231 198.20 EUR valsts un pašu līdzfinansējums)

    Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Hot news, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts