Turaidas
muzejrezervāts


Aicinām darbā personāla vadītāju


Galvenie darba pienākumi:

 • Personāla vadības funkcijas nodrošināšana. TMR darbībai nepieciešamo personāla resursu plānošana, personāla atlases, novērtēšanas un apmācības procesu organizēšana un koordinēšana.
 • Personāla vadības iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un aktualizēšana.
 • Personāla lietvedības nodrošināšana un ar personāla vadību saistīto informācijas sistēmu pārvaldīšana
 • Konsultāciju sniegšana TMR vadībai un darbiniekiem personāla vadības un darba tiesisko attiecību jautājumos. Sadarbības nodrošināšana un labvēlīgas psihosociālās darba vides veidošana un uzturēšana mērķtiecīgai uz rezultātu orientētai TMR darbībai.
 • Darbinieku novērtēšanas procesa nodrošināšana un kvalifikācijas celšanas pasākumu koordinēšana.
 • Darba aizsardzības sistēmas uzraudzība un nodrošināšana

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība personāla vadībā, psiholoģijā, tiesību zinātņu jomā vai līdzvērtīgā jomā.
  • Vismaz divu gadu darba pieredze personāla vadībā, vēlams valsts pārvaldē.
  • Darba pieredze  un prasmes strādāt ar resursu vadības sistēmas HORIZON Personāla moduli, ar novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS) un personāla uzskaites sistēmu (AUS).
  • Pārzināt Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē darba devēja un darbinieka attiecības.
  • Pozitīva un lojāla attieksme pret darbu un apkārtējiem, komunikācijas un sadarbības spējas ar visu līmeņu darbiniekiem.
  • Prasme orientēties sarežģītās situācijās, ātri risināt problēmas un iespējamās konflikta situācijas.
  • Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes MS Office programmas lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku vienā no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas institūcijām.
 • Stabilu atalgojumu no 1330 līdz 1454 EUR (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums/motivācijas vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām;
 • Pretendenta dzīves apraksts (CV);
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo pretendenta kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās.

Pretendentiem lūdzam pieteikties līdz 2024.gada 15. martam, iesniedzamos dokumentos sūtot uz e-pasta adresei: inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

ar norādi “Personāla vadītājs”.

Darba vieta: Siguldā, Turaidas ielā 10, tālrunis 67971402

Vairāk par iestādi: www.turaida-muzejs.lv

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts informē, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu.   Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs, tālrunis 29243773, e-pasts: jurijs.visnakovs@idagentura.lv

Pēc pretendentu atlases konkursa beigām - personas dati tiks dzēsti.

    Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts