Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas pils Dāvids gaida ciemos bērnus


Turaidas pilī tapusi  jaunās ekspozīcijas “Turaidas Dāvids muzejā” pirmā kārta. Tā būs iespēja jaunākajiem muzeja apmeklētājiem kopā ar Turaidas Dāvidu doties aizraujošā ceļojumā uz pagātni. Ekspozīcijā Turaidas Dāvids ir viduslaiku apģērbā tērpts zēns, kura vizuālo tēlu pēc pilī atrastā ķieģeļa ir veidojusi māksliniece Una Leitāne.

Foto: Maira Dudareva

Dāvida zīmējums skatāms uz kāda ļoti īpaša Turaidas pilī atrasta ķieģeļa un to var dēvēt par viduslaiku grafiti.  Šādus ķieģeļus mēdz saukt par “svētvakara ķieģeļiem” – vācu pētnieki uzskata, ka vienkāršie zīmējumi bija ķieģeļnīcas amatnieku radošas izpausmes pēc darba nedēļas vai sezonas noslēgumā. Turaidas pilī atrasts unikāls eksemplārs – 13. vai 14. gs. ķieģelis ar ieskrāpētu siluetu, kurā pils arhitekts Gunārs Jansons saskatījis bībelisku tēlu – drosmīgo ganu Dāvidu, kurš cīnījās ar Goliātu.

Foto: Maira Dudareva

Skolēnu pavasara brīvlaikā Turaidas Dāvids gaida mazos apmeklētājus, lai kopā iepazītu stāstu  “Dāvids ēd, bet traukus neplēš”. Ekspozīcijā varēs skatīt traukus, kurus arheologi atrada Turaidas pils izpēte, kā arī paši varēs iejusties arheologu lomā un meklēt trauku lauskas un no tām mēģināt salikt kādu vērtīgu trauku. Būs iespēja uzzināt, kas par trauku bija viduslaikos lietotais trijkājis. Muzeja speciālistu sagatavotās darba lapas, ļaus arī pašiem mazākajiem iejusties pētnieku lomā, atklājot trauku zudušās kontūras. Savukārt, lielākiem būs iespēja salikt zudušo trauku puzli vai uzspēlēt “trauku” domino.  Ekspozīcijā skatāmie keramikas un bronzas trauki un rekonstrukciju zīmējumi rosina iztēli par Turaidas Dāvida dzīvi pilī. Ieskatu tālajos gadsimtos sniedz ekspozīcijā skatāmā digitālā programma “Dzīres un ikdiena viduslaiku Livonijā”.

Foto: Maira Dudareva

Jaunā ekspozīcija atrodas Turaidas pils rietumu korpusa otrajā stāvā un ir daļa no stāsta “Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā. 13.–16.gadsimts”.  Ekspozīcijas idejas un zinātniskā pamatojuma autore ir Dr. hist. Vija Stikāne, mākslinieciskā risinājuma autori: Ģirts Boronovskis un Nauris Dainis, trauku atdarinājumu autori: metālmākslinieks Jānis Martinsons un keramiķe Baiba Dumpe, ekspozīcija tapa sadarbībā ar SIA “Balti Trend”. Par Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē atrastajiem traukiem plašāk var lasīt Dr. hist. Ievas Oses sastādītāja katalogā “Turaidas pils 13.–18. gs. koka un metāla trauki un galda piederumi” (2021).

Ja Turaidas Dāvids ir iepaticies, dodoties mājās muzeja kasē var iegādāties bērnu grāmatu “Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grāmata”.

Sagatavoja Jolanta Dukaļska, Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja

    Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts