Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts izsludina rakstisku izsoli par tiesībām nomāt telpas kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (TMR) izsludina rakstisku izsoli par tiesībām nomāt telpas kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai uz 5 (pieciem) gadiem. Telpa atrodas Turaidas muzejrezervātā (valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr.2606) un ietilpst nekustāmā īpašuma “Turaidas muzejrezervāts” sastāvā.

 Ar izsoles nolikumu iespējams iepazīties šeit: https://www.turaida-muzejs.lv/wp-content/uploads/2024/03/Ralstiskas_izsoles-nolikums_Telpas-nomai-2.pdf

 Vēlamies pretendentu uzmanību pievērst izsoles noteikumam, ka  telpas apskate ir obligāta, lai pretendents gūtu skaidru priekšstatu par situāciju, specifiku un telpas tehnisko stāvokli. Pretendenta neierašanās uz telpas apskati izslēdz to no dalības izsolē.TMR organizē telpas apskati 2024. gada 15.martā plkst. 10.00 , sazinoties ar muzejrezervāta pārstāvi: Jāni Spilu, tālrunis 29252427, e-pasts: janis.spila@turaida-muzejs.lv.

Ja norādītais laiks nav pieejams, tad telpas apskati var veikt arī jebkurā citā darbdienā un laikā, par to vienojoties ar pasūtītāju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. Piesakoties telpas apskatei, jānorāda organizācija, kuru pārstāv pretendents, pārstāvja vārds, uzvārds un kontakttālrunis.

Piedāvājums jāiesniedz: Muzejrezervāta administrācijā, Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā līdz 2024. gada 22. martam plkst. 10:00. Piedāvājumus var iesniegt katru darbdienu no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2024. gada 22. martā, plkst.10.00, muzejrezervāta administrācijas telpās. Tā ir atklāta, un piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi ieinteresētie pretendenti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67971402, vai arī pa pasts@turaida- muzejs.lv.

 Pretendentiem jāiesniedz izvērsts apraksts par kafejnīcas paredzamo darbības modeli atbilstoši Īpašo noteikumu (4. pielikums) prasībām, kurā iekļauts pretendenta redzējums par savas kafejnīcas darbību nomas objektā muzejrezervātā 5 gadu periodā.

    Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts