Turaidas
muzejrezervāts


Tiek restaurēti Turaidas pils krāsns podiņi


2012. gadā restaurēts krāns podiņš, uz kura attēlots  Reinas pfalcgrāfs – viens no firstiem, kurš 16.gs. ievēlēja vācu ķeizaru

2012. gadā restaurēts krāns podiņš, uz kura attēlots Reinas pfalcgrāfs – viens no firstiem, kurš 16.gs. ievēlēja vācu ķeizaru

Šogad augustā Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu atzīmēs izcilā arheologa un sabiedriskā darbinieka, profesora un Turaidas pils arheoloģiskās ekspedīcijas vadītāja Jāņa Graudoņa (1913-2005) simtgadi ar starptautisku zinātnisku konferenci par arheoloģijas nozīmi piļu pētniecībā, izstādēm, kā arī izdos katalogu par Turaidas pils krāsns keramiku.

Arheoloģiskajos izrakumos Turaidas pilī tikušas atrastas daudzas un ļoti dažādas lietišķas vēsturiskas liecības – metāla, keramikas, arī koka priekšmeti jeb senlietas. To izpēte, sistematizācija, pētījumu rezultātu parādīšana sabiedrībai prasījusi dziļas zināšanas un apjomīgu pētniecības darbu. Pilī atrasto krāsns podiņu fragmentu izpēte un sistematizācija, piedaloties muzeja pētniekiem un ekspertiem, ilgusi vairākus gadus. Šogad darba rezultātā top grāmata – katalogs „Turaidas pils 16.-18.gs. krāsns keramika”, ko sastādījusi Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. hist. Ieva Ose.

Grezno un dārgo daudzkrāsaini, zaļi un melni glazēto 16.-17.gs. krāsns podiņu sistematizācija un uz tiem attēloto sižetu skaidrojums devis pamatu daļu no podiņiem restaurēt no lauskām. Jau 2012. gadā tika piesaistīti papildus līdzekļi no Valsts Kultūrkapitāla fonda, lai šo darbu veiktu keramikas restauratores vecmeistares Daiga Aže un Jana Lībiete. Arī šogad Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis trīs Turaidas krāsns podiņu restaurāciju, un ir plānots, ka jau 2013. gada augustā restaurētie krāsns podiņi izstādē priecēs Turaidas apmeklētājus un starptautiskās konferences „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100” dalībniekus.

 Vija Stikāne
TMR Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja

Raksts publicēts Siguldas Avīzē, Nr. 10 (179), 2013

    Aktuāli, Jaunumi