Turaidas
muzejrezervāts

Saluuts_konferences_ielugums_2014

13. novembrī – Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā konference


Turaidas muzejrezervāta

gadskārtējā zinātniski praktiskā konference

2014. gada 13. novembrī plkst. 10.00

Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā

 KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00 – Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi „Turaida gadalaikos. Turaidas pilij 800”, grāmatu galds –Turaidas muzejrezervāta 2014. gada izdevumi

10.00 – 10.15 – Konferences atklāšana

10.15. – 10.45 Jaunu darba cēlienu uzsākot
Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

 10.45 – 11.15     1918. gada 18. novembra Latvija – neatkarīga, demokrātiska republika – nejaušība vai likumsakarība? Atskats vēsturē
Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūta direktors

11.15 – 11.35 Jānim Cimzem – 200. Jānis Cimze Vidzemē un Eiropā
Tālis Pumpuriņš, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja galvenais speciālists

11.40 – 12.10 Iedzīvotāju migrācija Turaidas pagastā no 1816. līdz 1913. gadam
Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

12.10 – 12.40 Divtelpu klēts Turaidas muižā
Mārtiņš Kuplais, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs

12.40 – 13.15 Kafijas pauze un kopīga fotografēšanās

13.15 – 13.30 Šogad Turaidas mūra pilij 800
Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta Krājuma un Ekspozīciju daļas vadītāja

 13.30 – 13.40 Konferences „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100” ziņojumu krājuma atvēršana

13.40 – 14.00 Top katalogs „Turaidas pils būvkeramika”
Ieva Ose, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

14.00 – 14.15 – Turaidas pils ķieģeļi un grīdas flīzes ar dzīvnieku pēdu nospiedumiem
Una Bērziņa, Latvijas Dabas muzeja Komunikācijas nodaļas muzejpedagoģe

14.15 – 14.35 Kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana Gaujas senielejas Klauku līcī
Viesturs Lārmanis, mežu biotopu eksperts

14.40 – 15.00 – Konferences noslēgums un Siguldas pilsētas vidusskolas ansambļa „Apelsīns” muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas. Sīkāka informācija pa tālr. 26572142 vai e-pastu: turaida-muzejs.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi, Turaidas pilij 800