Turaidas
muzejrezervāts

Kopīgs darbs Latvijas vēsturei


Turaidas muzejrezervātā 1.decembrī notika muzejrezervāta speciālistu un Siguldas, Krimuldas un Lēdurgas skolu vēstures skolotāju tikšanās. Domu apmaiņa tika organizēta, gatavojot jauno ekspozīciju “Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19.gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20.gadsimta sākumā”.

Sarunas mērķis šajā reizē bija muzeja darbs ar skolēniem, izglītojošo programmu un stundas muzejā organizēšana. Muzejrezervāta speciālisti iepazīstināja skolotājas ar jaunās ekspozīcijas saturu un plānotajām aktivitātēm skolēniem.

Kopējās sarunās tika noskaidrots, kāds ir atbilstošākais informācijas pasniegšanas veids, tās uztveršana dažādām vecuma posmu grupām, tika iegūta informācija par apgūto zināšanu apjomu Latvijas un pasaules vēsturē atbilstoši mācību vielai klasē. Tikšanās noslēgumā muzejrezervāta pārstāvji vienojās ar skolotājām par turpmāko sadarbību – konsultācijām, veidojot programmas saturu un veidu, kā arī iespēju darbā ar mērķauditorijām, testējot jau sagatavoto izglītojošo programmu variantus.

Muzejs plāno atvērt Latvijas simtgadei veltītu ekspozīciju rekonstruētajā Turaidas muižas klaušinieku mājā 2018. gadā, muzejpedagoģisko piedāvājumu saskaņojot ar Latvijas vēstures un citu mācību priekšmetu mācību programmām vispārizglītojošās skolās. Ekspozīcijas mērķis ir veicināt interesi un izpratni par Latvijas vēstures procesiem 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā.

Paldies Inesei Bergai, Sarmītei Kauliņai un Intai Poēmai par atsaucību un ieinteresētību!

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts