Turaidas
muzejrezervāts


Atradumi Turaidas muzejrezervātā


Atradumi Jelgavkalnā - bronzas gredzens un atslēgas slēdzenīte

Atradumi Jelgavkalnā - bronzas gredzens un atslēgas slēdzenīte

Šobrīd Turaidas muzejrezervāta teritorijā, Jelgavkalna, kas mūsdienās pazīstams kā Dainu kalns, zemākajā terasē, notiek arheoloģiskie izrakumi. Kalns arheoloģijas pieminekļu sarakstā ir minēts kā 11. – 13. gs. nocietināta Gaujas lībiešu amatnieku apmetne, tam ir arī tipiska pilskalna pazīmes – nolīdzināts plakums (virsma), vietām pastāvinātas nogāzes un vērojamas mākslīgu aizsarggrāvju paliekas. Kalna apdzīvotības datējums ticis dots pēc tā vizuālā izskata un fakta, ka blakus tam atrodas ap 11. gs. nocietinātais Turaidas pilskalns – vēlākā Turaidas lībiešu valdnieka Kaupo pils vieta.

Tagad Jelgavkalna datējumam iegūtas arī taustāmas liecības. Jau pirmajā izrakumu nedēļā tika atrastas divas senlietas, kas ir pārliecinoši pierādījumi Gaujas lībiešu apdzīvotībai šajā vietā. Atrasts ir bronzas gredzens ar vītu priekšpusi un pamīšus galiem (viens no tiem diemžēl jau senatnē nolauzts) un bronzas atslēgas slēdzenīte, kas saglabājusies ļoti labi. Tādas lietoja gan praktiskai vajadzībai, gan kā rotājumu – piekariņu. Mūsu atrastais eksemplārs, domājams, jau senatnē nozaudēts. Abi artefakti attiecināmi uz laiku ap 12. gs. un norāda uz kalna senāko apdzīvotību.

Izrakumi turpināsies līdz jūlija beigām, un cerams, sniegs vēl kādu pārsteigumu.

Egīls Jemeļjanovs
Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheologs

    Aktuāli, Jaunumi