Turaidas
muzejrezervāts

DJI_0085

9. septembrī – Eiropas kultūras mantojuma diena Turaidas muzejrezervātā


Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, 9. septembrī plkst. 12.00 Turaidas muzejrezervāts aicina uz pasākumu “Turaidas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā ainava“, kurā ikviens interesents varēs iepazīt Turaidas vēsturiskā centra kultūrainavas galvenās vērtības un dažādību kopīgi piedaloties ekskursijā “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” un klausoties ekspertu lasījumus par Turaidas kultūrvēsturiskās ainavas konceptuālajām nostādnēm Turaidas muzejrezervāta attīstībā.

PROGRAMMA

12.00 – 12.15  Eiropas kultūras mantojuma dienas atklāšana
Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

12.15 – 13.30 Ekskursija “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”
kopā ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni

13.30 – 15.00  Lasījumi par kultūrvēsturiskās ainavas konceptuālajām nostādnēm Turaidas muzejrezervāta attīstībā Turaidas pagasta magazīnas mājā

 • Turaidas muižas Šveices māja – vēsture un atjaunošanas perspektīva,
  Dainis Bruģis, mākslas vēsturnieks
 •  Klaušinieku mājas restaurācija – atjaunošana,
  Ināra Caunīte, Arhitektes Ināras Caunītes birojs
 • Turaidas kūts-staļļa restaurācijas iecere, Arvīds Līkops, Arhitektu birojs “Līnija”

15.00 – 15.30 Diskusija par kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu Turaidas vēsturiskajā centrā kopā ar SIA “Labie koki” ainavu arhitekti Anitu Neilandi

Pasākuma laikā Turaidas pagasta magazīnas mājā eksponētas izstādes:

 • “Turaidas muzejrezervāta darbības un attīstības stratēģija 2014 – 2023”,
 • “Turaidas muižas dārgums – Šveices māja”,
 • “Vērtību atspoguļojums latviskajā dzīvesziņā”,
 • “Turaidas muzejrezervāta krājums – atmiņas fenomens”.

Turaidas vēsturiskā centra kultūrainavas galvenās vērtības ir skatu perspektīvas, vēsturiskās ēkas, reljefs, mežaudzes, lielie koki un dīķi, kas kartēs attēloti jau kopš 16. gadsimta. Senās ēkas kā ainavas elementi raksturo šīs vietas vēsturi un atspoguļo ainavas vēsturisko izmantošanu. Šos nozīmīgos elementus var attiecināt uz vairākām konkrētās ainavas vērtībām: vēsturisko, kultūras, izglītojošo, rekreācijas. Turaidas vēsturiskā centra ainava ir nozīmīga mikroainavas un makroainavas līmenī. Viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē šīs ainavas nozīmīgumu ir arī tās ģeogrāfiskais novietojums un atrašanas vieta apkārtējā teritorijā. Turaidas muzejrezervāts pieder pie vēsturiskas nozīmes vietējās ainavas, kas attīstījusies to izmantojot cilvēkiem, kuru darbības un dzīvošana laika gaitā ir veidojusi šo ainavu. Caur personas, ģimenes vai kopienas sociālo un kultūras attieksmi ainava atspoguļo to fizisko, bioloģisko un kultūras raksturu ikdienas dzīvē.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir starptautiska iniciatīva, kas katru gadu septembrī aicina kultūras pieminekļu saimniekus uzņemt ieinteresētus ciemiņus, lai dalītos zināšanās un sniegtu iespēju ikvienam veidot saikni ar kultūras mantojumu, iepazīstot to neikdienišķā veidā. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas katru gadu vieno vairāk nekā 20 miljonu cilvēku visā Eiropā, notiks jau 25. reizi un Latvijā tās vienojošā tēma ir kultūrainava. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā organizē Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Šogad Latvijas dalībnieku sarakstā ir minētas 70 vietas. Turaidas muzejrezervāts šajās aktivitātēs piedalās jau no pašiem pirmsākumiem un katru gadu piedāvā iespēju arvien jaunā aspektā iepazīt Turaidas vēsturisko centru.

 Dalība pasākumā bez maksas
Vairāk informācijas pa tālr. 26572142

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi