Turaidas
muzejrezervāts

II starptautiska konference ” Kultūras un vēstures mantojuma popularizēšana: saturs, formas un darba metodes”


Turaidas muzejrezervātā 21. oktobrī notika II starptautiskās konferences “Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes” otrā diena, kuru organizēja biedrība “Segewold” sadarbībā ar Pleskavas pilsētas Kultūras pārvaldi (Krievija) un Turaidas muzejrezervātu. Konferences pirmā diena tika rīkota Pleskavā 20.oktobrī. Turaidā konferences dalībnieki klausījās ziņojumus par dažādu komunikācijas rīku izmantošanu kultūras mantojuma popularizēšanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas formām un metodēm, kā arī ziņojumu par ekspozīcijas veidošanas procesu.

Konferencē piedalījās arī Turaidas muzejrezervāta pārstāvji. Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte stāstīja par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Turaidas muzejrezervātā un galvenais speciālists Edgars Ceske informēja par topošo ekspozīciju “Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” – veltījumu Latvijas simtgadei.

Pēc ziņojumu daļas un spraigām debatēm, konferences dalībnieki iepazinās ar muzejrezervāta veidoto izstādi “Ceļā uz Latvijas valsti” un apmeklēja ekspozīcijas Turaidas pilī un dārznieka mājā.

Konferencē piedalījās Pleskavas apgabala Kultūras pārvaldes, Pleskavas Vasiļjeva vārdā nosauktās bibliotēkas, Pleskavas Tūrisma akadēmijas un Pleskavas apgabala novadpētnieki, vēsturnieki un interesenti, kā arī biedrības “Segewold” dalībnieki, Siguldas Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece un Turaidas muzejrezervāta speciālisti. Pagājušā gada oktobrī notika I starptautiskā konference Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes”, kurā tika nolemts, veicinot kultūras mantojuma un tūrisma nozares speciālistu sadarbību abu valstu starpā, katru gadu rīkot konferences, veidojot profesionālu platformu kultūrtūrisma aktualitāšu un problēmjautājumu apspriešanai un starpvalstu kultūras sakaru veicināšanai.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts