Turaidas
muzejrezervāts


Stāsts Nr.2. Brīvība bez zemes. Likumdošanas ceļš, 35 stāsti par ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”.


Allažu muižas īpašnieka V. fon Blankenhāgena nomas līgums ar Allažu “Braču” māju saimnieku Anču Kalniņu. Līguma noslēgums. Kopija

Allažu muižas īpašnieka V. fon Blankenhāgena nomas līgums ar Allažu “Braču” māju saimnieku Anču Kalniņu. Līguma noslēgums

Stāsts Nr. 2. Brīvība bez zemes. Likumdošanas ceļš

Ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti: Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” veltīta Latvijas valsts simtgadei un dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē divsimtgadei.  Sadaļā “Klaušinieks” stāstīts  par procesu, kā zemnieki iegūst personisku brīvību, bet zaudē tiesības uz zemi, kas kļūst par neierobežotu muižnieku īpašumu. Zemi tagad zemniekiem pienākas rentēt un par tās lietošanu bez atlīdzības pildīt darbus muižas labā – klaušas. Par klaušu un nodevu apjomu “brīvi” jāvienojas ar muižnieku. Rezultāts ir klaušu un nodevu nekontrolēta palielināšanās. Par to liecina arī ekspozīcijā apskatāmā Allažu muižas īpašnieka Vilhelma fon Blankenhāgena 1825. gadā noslēgtā nomas līguma ar šai muižai piederošo “Braču” māju saimnieku Anču Kalniņu digitālā kopija.

        Jaunumi, Klaušinieku māja un ekspozīcija  

Turaidas muzejrezervāts