Turaidas
muzejrezervāts

Muzejrezervāta brīvdabas izstāžu piedāvājums


Apmeklējot Turaidas muzejrezervātu ir iespēja iepazīties ar vairākām izstādēm, kas stāsta par muzejrezervāta darbību, norisēm un izpētes tēmām. Izstādes papildina Turaidas muzejrezervāta brīvdabas izstāžu piedāvājumu un ir apskatāmas gan uzsākot muzejrezervāta apmeklējumu, gan Turaidas pilī, gan dodoties uz muižas saimnieciskās apbūves centru vai Dainu kalnu.

TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS LAIKĀ UN TELPĀ Izstāde iepazīstina ar Latvijā unikālu institūciju - Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli - Turaidas muzejrezervātu; vēsta par muzejrezervāta darbības un attīstības stratēģiju 2014. – 2023. DZIEDOŠAIS DAINU KALNS Izstāde atspoguļo Dainu kalna bagātās vēstures nesenākos notikumus – starptautiskā folkloras festivāla BALTICA koncertus Turaidā. 2020. gadā tiek atzīmēta Dainu kalna trīsdesmitpiecgade. TURAIDAS PILS VĒSTURE TURAIDAS ARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS ZĪMĒJUMOS. 1976-2000 Divdesmit piecus gadus Turaidas pilī tika veikta arheoloģiskā izpēte arheologa Jāņa Graudoņa vadībā, kuras laikā iegūta bagāta arheoloģisko atradumu kolekcija. Izstāde atklāj mazāk zināmu arheologu darbības metodi – atraktā kultūrslāņa un objektu fiksāciju precīzos zīmējumos, kas kopā ar iegūtajiem priekšmetiem ir nozīmīgs informācijas avots nākamajiem pētniekiem. TURAIDA INDRIĶA HRONIKĀ Indriķa hronika ir nozīmīgs 12. gs. beigu un 13. gs. sākuma vēstures notikumu piemineklis. Tā sniedz ieskatu arī par dzīvi Turaidā, sākot jau no 12. gs. beigām. Hronikā Turaida pieminēta jau pirmajā nodaļā un dažādu notikumu kontekstā tā minēta daudzas reizes. LATVIEŠU GADSKĀRTU SVĒTKI Izstāde atspoguļo ikgadējās norises Turaidas muzejrezervātā, kas saistītas ar nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Ik gadu Turaidā tiek svinēti Mārtiņi. Meteņi, Lieldienas, Vasaras saulgrieži un Ziemassvētki, vēstot par gadu simtos izlolotām tautas vērtībām un veidojot izpratni par cilvēka ciešo saistību ar dabu un tās norisēm.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts