Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta piedāvājums lībiešu mantojuma gadā


Lībiešu sievietes 12./13. gadsimta tērpa un rotu vizualizācija, pamatojoties uz Turaidas Baznīckalna kapsētas 1971. gada arheoloģisko izrakumu materiāliem un arheoloģisko tekstīliju pētnieces Iritas Žeieres aprakstu. Māksliniece Linda Treija, 2021

Lībiešu sievietes 12./13. gadsimta tērpa un rotu vizualizācija, pamatojoties uz Turaidas Baznīckalna kapsētas 1971. gada arheoloģisko izrakumu materiāliem un arheoloģisko tekstīliju pētnieces Iritas Žeieres aprakstu. Māksliniece Linda Treija, 2021

Lai popularizētu lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludina 2023. gadu par Lībiešu mantojuma gadu. Apzinoties savu misiju lībiešu mantojuma saglabāšanā, Turaidas muzejrezervāts aktīvi iesaistīsies Lībiešu gada norisēs.

Turaida ir viena no senajām lībiešu zemēm – Gaujas krastos dzīvojošie 13. gadsimtā lībieši tiek saukti gan par Gaujas, gan  Turaidas lībiešiem. Lai nākamajām paaudzēm saglabātu Gaujas lībiešu mantojumu, 1988. gadā tika izveidots Turaidas muzejrezervāts.

Viena no muzejrezervāta pētniecības pamattēmām ir saistīta ar lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu. Pētījumu rezultātus var iepazīt muzejrezervāta ekspozīcijās, izstādēs, rakstu krājumos, katalogos un ceļvežos, izglītojošās programmās, pasākumos un tematiskās ekskursijās.

Visu gadu Turaidas muzejrezervātā apmeklētājiem pieejamas sekojošas aktivitātes:

  1. Dabas un vēstures izziņas Lībiešu taka.
  2. Brīvdabas ekspozīcija/stends “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.
  3. Izglītojošā programma “Ko lems līvu likteņa zirgs?”.
  4. Turaidas apmeklētāju centrā iespēja iegādāties grāmatas par lībiešu vēstures izpēti un mantojuma saglabāšanu; grāmatas pieejamas arī TMR mājas lapā https://www.turaida-muzejs.lv/wp-content/pageflip/senlietas/files/mobile/index.html#1

Lai aktualizētu lībiešu mantojumu divas reizes mēnesī muzeja mājas lapā un sociālajos tīklos tiek publicēti video vai raksti par lībiešu mantojumu. Aicinām iepazīties ar jau nopublicēto informāciju:

TMR mājas lapā https://www.turaida-muzejs.lv/2023/02/zeme-ierakstita-vesture-arheologi-par-gaujas-libiesiem/, Facebook, YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0iMWgYas0Mo&t=8s

Aktivitāšu kalendārs: No 1. maija līdz 31. oktobrim apskatāma ekspozīcija Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. Marts – augusts – Jauno arheologu skola – lībiešu kultūras mantojuma apzināšana Siguldas novadā – kopā ar TMR arheologiem – Justīni Timermani, Gunti Zemīti, Egilu Jemeļjanovu. 13. – 17. marts – Skolēnu pavasara brīvlaika piedāvājums Radošās darbnīcas “Izpēti! Radi! Dari!” tās ietvaros 14. martā - Pētniecības darbnīca, kurā muzeja speciālistes Anete Jenča, Ligita Beitiņa un Justīne Timermane piedāvā iepazīties ar interaktīvu izmeklēšanas spēli “Turaidas mālam pa pēdām”. Tās laikā dalībnieki uzzinās gan par mālu Gaujas lībiešiem veltītajā ekspozīcijā, apskatīs arheoloģiskajos izrakumos atrastos priekšmetus, gan paši “izmēģinās roku” arheoloģijā un atrisinās dažādus āķīgus, ar vēstures tēmām saistītus, uzdevumus.| 16.marts – informācijas diena skolotājiem. Ziņojums. 2023. gads – Lībiešu mantojuma gads. Guntis Zemītis, TMR sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītājs.

26. marts – akcija Putnu modināšana: Plkst. 12:00 –  ekskursija ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Plkst. 13:00 –  brīvdabas ekskursija ģimenēm ar bērniem “Meklējam lībiešus Turaidā”. Plkst. 15:00 – ekskursija ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Visu dienu skatāma brīvdabas izstāde “Sīki putni, diži putni” un muzejrezervāta teritorijā plīvos lībiešu karogi. 1.aprīlis informācijas diena gidiem. Ziņojums. 2023. gads – Lībiešu mantojuma gads. Guntis Zemītis, TMR sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītājs. 15.aprīlis – 14. maijs – izstāde “Sateseles pilskalna stāsts” Koprades laboratorijās Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Augusts – Vikmestes pilskalna arheoloģiskā izpēte. TMR arheologi – Justīne Timermane, Guntis Zemītis, Egīls Jemeļjanovs sadarbībā ar Siguldas novada jauniešiem.

Jūlija otrā puse - sarunas veltītas Turaidas lībiešu vadoņa Kaupo ceļojumam uz Romu un tikšanās ar pāvestu Innocentu III 1203. gadā.

26.augusts – Arheologu svētki Turaidā sadarbībā ar Latvijas arheologu biedrību. Lasījumi par arheoloģiju un lībiešu mantojuma izzināšanu. 27.– 29. septembris – Lībiešu diena skolēniem - izzinošas interaktīvas izglītojošas programmas skolēniem ar iepriekšēju pieteikšanos. 9. novembris – Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference. Ziņojumi par lībiešu gadam veltajām aktivitātēm Turaidas muzejrezervātā.

 
    Lībiešu gads  

Turaidas muzejrezervāts