Turaidas
muzejrezervāts

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Ija Kivlina

Foto: Ija Kivlina

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Maira Dudareva

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Foto: Alise Akmentiņa (Ēna)

Ēnu diena Turaidas muzejrezervātā


Turaidas muzejrezervāts  4. aprīlī piedalījās  izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) rīkotajā karjeras izglītības pasākumā skolēniem – Ēnu diena, piedāvājot ēnot un praktiski izzināt  profesijas – vēstures pētnieks, arheologs, digitālo mediju speciālists un muzejpedagogs. Ēnošanai pieteicās 11 skolēni no Daugavpils Zinātņu vidusskolas; Daugavpils Krievu vidusskolas, Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Carnikavas pamatskolas, Inčukalna pamatskolas, Lēdurgas pamatskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas.

Ēnu dienā skolēni ne vien praktiski redzēja, kā strādā pētnieks, arheologs, digitālo mediju speciālists un muzejpedagogs, bet iepazina darba vidi Turaidas muzejrezervātā kopumā – kā notiek darbs, kādas prasmes jāapgūst papildu profesionālajām iemaņām. Piedalīšanās Ēnu dienā bija iespēja jauniešiem uzzināt par Turaidas muzejrezervāta ikdienu, par gada aktualitātēm, – arī par gatavošanos Turaidas mūra pils 810. gadadienai, publikācijām, jaunumiem ekspozīcijās un plašo izglītojošo programmu piedāvājumu.

Jaunieši apmeklēja Turaidas muzejrezervāta krājumu, kurā nākamajām paaudzēm tiek saglabātas senatnes un mūsdienu vēstures liecības.  Ar  daļu no vairāk nekā 90 000 muzeja priekšmetiem, kas  glabājas muzeja krājumā, to vēsturi, dokumentēšanu un restaurāciju iepazīstināja  galvenā krājuma glabātāja Mg.hist. Līga Kreišmane un krājuma galvenā speciāliste Aija Dzene.  

Vēstures pētniekus ar profesiju iepazīstināja Pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenā speciāliste Dr.hist. Ieva Ose. Bieži vien priekšstati par vēstures pētnieka galvenajiem darba pienākumiem ir diezgan stereotipiski, proti, ka pētnieks  nodarbojas tikai ar muzeja krājuma priekšmetu izpēti, tomēr vēstures pētnieka darba uzdevumu klāsts ir ļoti daudzveidīgs – pētnieks veic pētniecisko darbu ne tikai muzeja krājumā, bet arī arhīvos, bibliotēkās un citās institūcijās; kārto un papildina muzeja zinātnisko arhīvu; izstrādā pētnieciskas publikācijas, referātus un  lekcijas; organizē un vada dažādus sarīkojumus; izstrādā ekspozīciju un izstāžu koncepcijas, veicot materiālu atlasi un  sagatavojot tekstus; piedalās virtuālo izstāžu veidošanā; vada ekskursijas un pedagoģiskās programmas; organizē un piedalās zinātniskās ekspedīcijās un vēl daudzus citus pienākumus.

Otra Turaidas muzejrezervāta piedāvātā vakance bija arheologs, – ar arheologa darba pienākumiem iepazīstināja Pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenā speciāliste Mg.hist. Justīne Timermane.  Arheologi veic pētījumus, lai uzzinātu par pagātnes kultūrām un  tradīcijām, – pēta būves, priekšmetus, kaulus un citus izrakumos atrastos artefaktus, lai apkopotu informāciju. Arheologa darba uzdevumi atšķiras atkarībā no kompetences jomas. Izmantojot dažādas metodes, arheologi veic izpēti, lai atrastu piemērotas arheoloģisko izrakumu vietas. Izrakumu laikā iegūtos atradumus ir jānotīra, jāklasificē un jāreģistrē; jāveic laboratorijas testi, salīdzinot atradumus ar citiem arheoloģiskajiem datiem; jāveido datubāzes, izstrādājot teorijas par pagātnes kultūru izcelsmi un attīstību.

Ar digitālo mediju speciālista profesiju iepazīstināja Izglītības un komunikācijas nodaļas galvenā speciāliste Mg.sc.soc. Maira Dudareva. Digitālo mediju speciālists nodrošina organizācijas digitālo projektu izstrādi un pārvaldību, lai pozitīvi ietekmētu un piesaistītu klientus, reklamētu zīmolu un pakalpojumus, izmantojot e-pastu, mājaslapu un sociālos medijus. Izmantojot digitālās ierīces un resursus, kā arī rīkus satura radīšanai un pilnveidošanai, veic satura pārvaldību sociālo mediju tīmekļa vietnēs. Digitālo mediju speciālists prot rīkoties radoši ar dažādiem tiešsaistes mārketinga rīkiem, izmantot jaunus sociālo mediju un digitālos rīkus.

Par muzejpedagoga profesiju stāstīja Izglītības un komunikācijas nodaļas galvenā speciāliste Mg.geogr. Ija Kivlina. Muzejpedagogs izstrādā un īsteno muzeja izglītojošo pakalpojumu projektus dažādām muzeja apmeklētāju mērķa grupām, piedalās muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejā; veido muzeja programmu saturu dažādām auditorijām, lai popularizētu muzeja krājumu un izglītotu sabiedrību; piemeklē saturam un auditorijai atbilstošas darba metodes, izstrādā interaktīvus darba materiālus; vada muzeja pedagoģiskās programmas, lekcijas, ekskursijas, kā arī izbraukuma nodarbības; iesaistās izstāžu un ekspozīciju veidošanas darba grupās; konsultē citus muzeja darbiniekus par muzeja produktu atbilstību dažādu apmeklētāju grupu vajadzībām.

Sagatavoja Sandra Ķirule, pasākumu organizatore

Foto: Maira Dudareva, Alise Akmentiņa ( Ēna)

    Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts