Turaidas
muzejrezervāts

Ekspozīcijas muižas saimnieciskā centra ēkās


Ekspozīcijas, kuras izvietotas muižas saimnieciskās apbūves vēsturiskajās ēkās veidotas saskaņā ar katras ēkas sākotnējo pielietojumu un iekļaujas kopējā stāstījumā par Turaidas muižu 300 gadu garumā. No 22 muižas ēkām, ekspozīcijas izvietotas sešās - pārējās tiek izmantotas Turaidas muzejrezervāta funkciju nodrošināšanai. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar sekojošām ekspozīcijām. (Iekavās norādīta ēka, kurā ekspozīcija atrodas):

Kā vienota ekspozīcija, kas atspoguļo muižas pastāvēšanas laikā radīto kultūrvidi, uztveramas arī pārējās muižas ēkas, dīķu kaskāde un teritorija, kurā izvietoti stendi ar informāciju par zudušajām muižas ēkām  - Klaušinieku māju un  Šveices māju. Arī agrākā Turaidas pagasta magazīna, kas atrodas uzkalnā blakus Turaidas – Inciema ceļam, ir kopējās ekspozīcijas sastāvdaļa. Kaut gan pēc sava statusa tā nav tieši piederīga muižas apbūvei, tomēr tā ir būtiska muižas ansambļa ainavas sastāvdaļa un liecība par pagasta zemnieku neatkarību no muižas.

Turaidas muzejrezervāts