12 | decembris | 2011 | Turaidas muzejrezervāts

Turaidas
muzejrezervāts

Decembris – Izglītojošās programmas „Ziemassvētki Turaidas muižā” un „Ziemassvētkos ciemos pie Turaidas fogta”

Decembris – Izglītojošās programmas „Ziemassvētki Turaidas  muižā”, „Ziemassvētkos ciemos pie Turaidas  fogta” un “Ziemas saulgriežos pie līvu likteņzirga”.

  Aktuāli  


Par Gauju

Teika par Gauju Reiz Vells gribēš aizdambēt Gauju un sācis nest akmeņus un gāzt Gaujā iekšā. Vells jau bīš labu gabalu Gaujā sagāzis un nesis pēdīgo klēpi. Šis nu vai’s nebīš no Gaujas necik tālu, ka dziedāš gailis. Vells nosviedis …

  Leģendas un teikas     ,  


Par Krimuldu un apkārtni

Raganas krogs un priede Tur jau sen ir bijis krogs. No tām teikām, no tām raganām, no tā visa, kā te stāsta, ir te bijse tā ragana, kura tos Rīgā braucējus apbūrusi, tur visu to naudu apdzērusi, un ka viņu …

  Leģendas un teikas  


Par Siguldu un apkārtni

Satezeles pilskalns Aiz Līvkalna bijusi līvu pils. Vecā karā, saka, kad siguldieši karojuši kopā ar turaidiešiem pret zviedriem, šo kalnu zviedri sanesuši ar cepurēm. Un dīvains tas arī izskatās – kā maizes klaips ieguldīts zemē, tur nav dabisku kalnu zeme, …

  Leģendas un teikas      


Par Turaidu un apkārtni

Turaidas pilskalna avots Turaidas pilskalnā ir tā sauktais „avots”. Patiesībā tas nava avots, bet klintī izcirsta aka, kur pils virsaitis laikam aplenkšanas laikos būs glabājis ūdeni. Teika stāsta, ka kara laikos avotā noglabātas dārgas mantas un nauda, kuru sausajā vasarā …

  Leģendas un teikas     , ,  


18. decembris, 1779. gads. Turaidas muižas īpašnieks barons Otto Vilhelms fon Budbergs zemniekam Andrejam Namšķem un arī viņa pēcnācējiem izsniedz brīvlaišanas rakstu.

1779. gada 18. decembrī Turaidas muižas īpašnieks barons Otto Vilhelms fon Budbergs zemniekam Andrejam Namšķem un arī viņa pēcnācējiem izsniedz brīvlaišanas rakstu. Andreja Namšķes dēls Johans, izmantojot tiesisko situāciju, tiek pieņemts Rīgas nastu nesēju jeb liģeru cunftē.

  Diena vēsturē  


21. decembris, 1994. gads. Tiek apstiprinātas Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas robežas.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija apstiprina Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas robežas ar noteiktu izmantošanu un uzturēšanas režīmu.

  Diena vēsturē  


15. decembris, 1935. gads. Jaunuzceltās Turaidas skolas iesvētības.

Iesvēta jaunuzcelto Turaidas skolu, kas atrodas starp Turaidu un Inciemu.

  Diena vēsturē  


23. decembris, 1359. gads. Rīgas arhibīskaps Fromolds fon Fifhauzens iesniedzis sūdzību pāvestam.

Romas pāvesta Inocenta VI uzdevumā kardināls Francisks izskata Rīgas arhibīskapa Fromholda fon Fifhauzenas sūdzību pret Vācu ordeni, kurš kārtējo reizi sagrābis arhibīskapa īpašumus. Saskaņā ar spriedumu ordenim jāatdod visi arhibīskapam atņemtie īpašumi, tai skaitā Turaidas pils.

  Diena vēsturē  


24. decembris, 1988. gads. Pirmais Ziemassvētku dievkalpojums Turaidas baznīcā pēc divdesmit četru gadu pārtraukuma.

Pēc divdesmit četru gadu pārtraukuma Ziemassvētkos pēc muzejrezervāta iniciatīvas Turaidas dievnamā notiek svētku dievkalpojums.

  Diena vēsturē  


26. decembris, 1991. gads. Darbību atsāk Turaidas evanģeliski luteriskā draudze.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas savu darbību atsāk Turaidas evaņģēliski luteriskā draudze.

  Diena vēsturē  


26. decembris, 1566. gads. Grodņā tiek pasludināta Rīgas arhibīskapijas sekularizācija.

Lietuvas seimā Grodņā noslēdz līgumu starp Livonijas provinces muižniekiem un karali. Notiek svinīga Rīgas arhibīskapijas sekularizācija jeb pārvēršana par laicīgu īpašumu. Izveido Livonijas Pārdaugavas hercogisti. Tai ir savs ģerboni un tā atrodas tiešā pakļautībā Polijas karalim. Pārdaugavas hercogistes Vidzemes daļa …

  Diena vēsturē  


Decembris, 1534. gads. Turaidā uzturas Rīgas arhibīskaps Tomass Šēnings.

Turaidā uzturas Rīgas arhibīskaps Tomass Šēnings un  tiekas te ar koadjutoru Vilhelmu.

  Diena vēsturē  


Gada beigas, 1428. gads. Turaidā bieži uzturas arhibīskaps Henings Šarpenbergs.

Turaidā bieži uzturas Rīgas arhibīskaps Henings Šarpenbergs. Turaidā arhibīskapa vadībā notiek kārtu sanāksme, kas izskata saimnieciska rakstura strīdus starp Livonijas ordeni un Rīgas domkapitulu.

  Diena vēsturē  


31. decembris, 1286. gads. Turaidas pilī uzturas arhibīskaps Johans II.

Arhibīskaps Johans II no Fehtenas nokļūst ordeņa gūstā, taču viņš vēl paliek noteicējs pār savām zemēm un pilīm un uzturas Turaidā. Šeit arhibīskaps izdod divus dokumentus – ar vienu no tiem viņš apstiprina Marienverderas domkungus Prūsijā, kura ietilpst Rīgas baznīcas …

  Diena vēsturē  


1. janvāris, 1949. gads. Darbu uzsāk Siguldas novada pētīšanas muzejs.

Siguldā, Šveices ielā, darbu uzsāk Siguldas novada pētīšanas muzejs. 1963. gadā muzejam, kļūstot par Siguldas novadpētniecības muzeju, tas pārceļas uz Turaidu, bet 1989. gadā uz tā bāzes tiek izveidots Turaidas muzejrezervāts.

  Diena vēsturē  


2. janvāris, 1420. gads. Rīgas arhibīskapa Johana IV Ambundi un Livonijas mestra tikšanās Turaidā.

Turaidas pilī pie arhibīskapa Johana VI Ambundi ierodas Livonijas mestrs un Rīgas pilsētas pārstāvji. Tikšanās iemesls ir sarunas par izmaiņām monētu kalšanā.

  Diena vēsturē  


Gada sākums, 1400. gads. Turaidas pilī uzturas Livonijas ordeņa mestrs Venemars no Brigenejas.

Turaidas pilī uzturas Livonijas ordeņa mestrs Venemars no Brigenejas, viņš raksta ziņojumu Tallinas rātei par novgorodiešu draudiem.

  Diena vēsturē  


6. janvāris, 1350. gads. Turaidā uzturas arhibīskaps Fromholds fon Finfhūzenes.

Turaidā uzturas arhibīskaps Fromholds fon Finfhūzenes. Pēc domkapitula lūguma viņš apzīmogo ar savu jauno zīmogu kādu agrāk izdotu dokumentu. Tad arhibīskaps atstāj pili ordeņa varā. Kopumā ordenis gandrīz pusgadsimtu pili patur savā īpašumā.

  Diena vēsturē  


6. janvāris, 1486. gads. Rīgas arhibīskapa, Livonijas ordeņa mestra, Rīgas rātskungu un bruņniecības pārstāvju tikšanās Turaidā.

Rīgas arhibīskapijas hronika stāsta, ka 1486. gada 6. janvārī Turaidā uz sarunām ierodas Rīgas arhibīskaps, Livonijas mestrs Johans Freitāgs (1483–1494), Rīgas rātskungi un bruņniecības pārstāvji. Zviedru sūtņa klātbūtnē klātesošie vienojas atzīt Mihaelu Hildebrandu par savu kungu un arhibīskapu. No: Das …

  Diena vēsturē  


* pasākumu plāns Dec-2011
 Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  [Dec]
 • 2024 (47)
 • 2023 (118)
 • 2022 (135)
 • 2021 (132)
 • 2020 (164)
 • 2019 (189)
 • 2018 (175)
 • 2017 (203)
 • 2016 (180)
 • 2015 (164)
 • 2014 (182)
 • 2013 (210)
 • 2012 (234)
 • 2011 (116)
 • 2010 (2)
 • 2008 (4)

 • * Jaunumu arhīvs
  Turaidas muzejrezervāts