Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2017


Atklātie konkursi
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Ekspozīcijas „Ceļā uz Latvijas valsti – KLAUŠINIEKS. SAIMNIEKS. PILSONIS” stendu izgatavošana, uzstādīšana un mākslinieciskā noformēšana TMR2017/2 Konkursa procedūra ar sarunām Nolikums Pielikumi Atbildes uz jautājumiem (21.04.) Atbilde uz jautājumu (26.04.) 05.04.2017. 02.05.2017. plkst.10.00 Ziņojums SIA `MF7` Līgums
20 000 – 170 000 euro (būvdarbi)
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Turaidas muzejrezervāta vēsturisko dīķu nogāžu, aizsprostu un ūdens regulatoru pārbūve un tiem piegulošās teritorijas labiekārtošana TMR2017/6, Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums Pielikumi: Pielikums1 (14_Objekta fotofiksācijas) Pielikums2 (15_Topogrāfiskais uzmērījuma plāns) Pielikums3 (19_Projekta plāns) Pielikums4 (20_Ass-Nr.1-garenprofils) Pielikums5 (21_Ass-Nr.1-šķērsgriezumi) Pielikums6 (22_Ass-Nr.2-garenprofils_šķērsgriezums) Pielikums7 (23_Dīķa-Nr.5-aizsprosta-griezums) Pielikums8 (24_Dika-Nr.4-menika-pārbuve) Pielikums9 (25_Dika Nr.6 menika pārbuve) Pielikums10 (26_Dika Nr.7 menika pārbuve) Pielikums11 (27_Labiekārtojuma plans) Pielikums12 (28_Teritorijas griezumi) 06.09.2017. līdz 19.09.2017. plkst.11.00 21.09.2017 Lēmums SIA “Intergeo Baltic”, 89977.70 euro, Līgums
Turaidas muzejrezervāta Dīķu Nr. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12 nogāžu, aizsprostu un ūdens regulatoru pārbūve un tiem piegulošās teritorijas labiekārtošana TMR2017/5, Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums Pielikumi: Pielikums1 (14_Objekta fotofiksācijas) Pielikums2 (15_Topogrāfiskais uzmērījuma plāns) Pielikums3 (19_Projekta plāns) Pielikums4 (20_Ass-Nr.1-garenprofils) Pielikums5 (21_Ass-Nr.1-šķērsgriezumi) Pielikums6 (22_Ass-Nr.2-garenprofils_šķērsgriezums) Pielikums7 (23_Dīķa-Nr.5-aizsprosta-griezums) Pielikums8 (24_Dika-Nr.4-menika-pārbuve) Pielikums9 (25_Dika Nr.6 menika pārbuve) Pielikums10 (26_Dika Nr.7 menika pārbuve) Pielikums11 (27_Labiekārtojuma plans) Pielikums12 (28_Teritorijas griezumi) 23.08.2017. līdz 04.09.2017. plkst.11.00 Lēmums izbeigts 04.09.2017
Turaidas muižas Jaunās Pārvaldnieka mājas vienkāršota fasādes atjaunošana un jumta seguma maiņa TMR2017/3 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums Pielikumi: Fasādes un jumta plāns Apliecinājuma karte Jumta dēlīšu attēli   14.07.2017 līdz 25. 07. plkst.11.00 27.07.2017 Lēmums SIA “Warss+”, EUR 111800,23 Līgums
10000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2017/7, Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums 07.11.2017. līdz 21.11.2017. plkst.11.00. 28.11.2017 Lēmums 11178,00 EUR, 207,00 EUR Ligums (...61) Ligums (...62)
Turaidas automašīnu stāvlaukumu pārbūves un tiem piekļaujošās teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība TMR2017/4 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums Pielikums1 Pielikums2 Pielikums3 Pielikums4 Pielikums5 Pielikums6 Pielikums7 Pielikums8 Pielikums9 17.08.2017 līdz 29.08. plkst.11.00 19.09.2017. Lēmums
PIL 2.pielikuma B daļa
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums. Piegādātāja nosaukums Līgums, līgumcena (bez PVN) EUR
Animācijā veidota uzskates līdzekļa “No klaušinieka par saimnieku” izstrāde eksponēšanas vajadzībām Turaidas muzejrezervātā TMR2017/1B Paziņojums par līgumu netiek publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas 1. punktu 08.02.2017 24.02.2017 SIA “KLAU”, Reģ. Nr. 402039345 Līgums EUR 12650,00
Turaidas muzejrezervāts